Guy Maas

KH-Solutions Makelaars kenmerkt zich door een gestructureerde, professionele aanpak. Dit was een van de voornaamste redenen om voor KH-Solutions te kiezen. Een huis verkopen blijft altijd spannend, maar door een duidelijk plan met bijhorende aanpak word je geheel ontzorgd door KH-Solutions. Kenneth is erg betrokken en communiceert goed in iedere stap van het proces. Na uitleg van zijn aanpak in een verkennend gesprek werd iedere stap professioneel opgevolgd, van foto’s maken, brochure samenstellen, tot onderhandeling, koopovereenkomst opstellen en tekenen en uiteindelijk het passeren van de akte.

“Kenneth laat je verliefd worden op je eigen huis.”

Voor mij was het van belang dat mijn appartement snel verkocht zou worden, maar ook tegen de juiste prijs. Kenneth en ik zaten al snel op één lijn wat betreft de strategie, hij wist mij op een goede manier te overtuigen van de juiste vraagprijs zonder dat deze onrealistisch was. Want laten we eerlijk zijn, de vraagprijs vaststellen blijft een lastig punt. Naast de vraagprijs is de brochure de belangrijkste verkooptroef. Kenneth heeft daarmee iets klaargekregen wat ik nog geen andere makelaar heb zien doen, hij laat je opnieuw verliefd worden op je eigen huis. Door de beschrijving en foto’s ging ik heel anders naar mijn appartement kijken, en vond ik het stiekem jammer om te verhuizen. Uiteindelijk resulteerde dit in verschillende biedingen, waarbij ik opnieuw uitstekend werd geadviseerd. Het beoogde resultaat werd hierdoor ook gerealiseerd en heeft KH-Solutions naar alle tevredenheid de verkoop begeleidt.

Ik raad eenieder die zijn huis wil verkopen KH-Solutions aan. Kenneth is zeer open en makkelijk te benaderen. Daarnaast is het goed om altijd meerdere partijen te vragen voor een verkennend gesprek en waardebepaling. Ik ben ervan overtuigd dat de professionele aanpak en realiteitszin van Kenneth er direct uit springt.

alle ervaringen